Verslag Irado 28-11-2013

Op donderdagochtend 28 november 2013 waren we te gast bij Irado, officieel netwerkpartner van Open Coffee Schiedam.

Voor de deur stond een voertuig dat gebruikt wordt bij de gladheidsbestrijding. De bezoekers werden bij de entree hartelijk welkom geheten.

Entree met gladheidsbestrijdigvoertuig Entree deelnemersregistratie

Het was wederom gezellig druk, met een record aantal deelnemers (160+). De koffie/thee met speculaas werd veelvuldig getapt en om ca 9:45 uur vroeg organisator John Smits om de aandacht. Hij heette iedereen van harte welkom en wees alvast op de volgende bijeenkomst op 16 januari.

Dennis Rook (Verkoopleider) vertelde, namens gastlocatie Irado, over de activiteiten die zij voor de deelnemers kunnen uitvoeren, naast inzamelen van afval, doen zij namelijk veel meer, van groenaanleg/-onderhoud tot het sneeuwvrij houden van uw terrein.

Hierna werden we “verrast” door een zeer speciale gast, Sinterklaas had namelijk in zijn drukke schema tijd vrijgemaakt om kennis te maken met de lokale ondernemers.

We konden op basis van de hulpvragen die men bij aanmelding kon invullen aanwezigen met elkaar in contact brengen.

Renault, Dacia en Nissan-dealer Frans van Dorp, konden we koppelen aan enkele aanwezigen.

Wethouder Huub Eitjes van Maassluis vroeg aandacht voor het nieuwe bedrijventerrein de Dijk.

Arie Pieter Vos, accountmanager EZ vertelde over de ontsluiting van bedrijventerrein Schieveste, door aansluiting met de A20 en aanleg van twee nieuwe bruggen over de Schie.

Een mooie link tussen de twee is de zakelijke beurs xpo010.nl die op 18 april gehouden zal worden in het Lentiz | Life College op Schieveste, waaraan “de Dijk” als exposant zal deelnemen.

Facilitaire kanjer Patrick Beckers deed een open sollicitatie.

Rik Lagerweij vertelde over zijn nieuwe concept om organisaties beter op elkaar af te stemmen door te meten en zo nodig bij te sturen op competenties.

Sinterklaas bleef nog even om persoonlijk met de ondernemers in gesprek te gaan.

Foto’s gemaakt door huisfotograaf Jeroen Akershoek.

Het begon al aardig vol te lopen Het werd al snel druk bij de koffie-uitgifte Koffie of thee met speculaas  Organisator John Smits heet de gasten van harte welkom Irado verkoopleider Dennis Rook vertelt over de activiteiten maar wie hadden we daar... Hoog bezoek Zelfs in Spanje heeft de Sint gehoord van de Schiedamse ondernemers In spannig wacht men af of ze ook bij de sint op schoot mogen  De Sint weet alles, dus ook wie hij aan elkaar kan verbinden xpo010 staat gepland op 18 april 2014 Huub Eitjes vertelde kort over de Dijk Maassluis Rik Lagerweij vertelde over zijn concept om medewerkers op competenties te testen en begeleiden doe nog maar een bak koffie bijkomen van de schrik... Sinterklaas nam afscheid van de bezoekers en had met de hulp van Irado ook nog voor iedereen een leuk cadeautje Fotomomentje met de Sint Wij wensen u een fijn Sinterklaasfeest toe

Ter afsluiting nam Sinterklaas plaats bij de uitgang, waar diverse personen nog met hem op de foto gingen. Dit heeft ongetwijfeld de rest van de dag geleid tot diverse “je raad nooit met wie ik vanmorgen gesproken heb”-gesprekken met collegae en kinderen 😉

Het was weer een zeer geslaagde bijeenkomst, hartelijk dank aan alle Irado-medewerkers die het mogelijk maakte.

De volgende Open Coffee Schiedam, zijn we te gast bij Stichting Centrummanagement Schiedam, midden in het centrum van Schiedam aan de Hoogstraat 85. Aanmelden is inmiddels mogelijk. 

PopUpTV kwam langs en maakte onderstaande reportage: